Polsko - Węgierskie Towarzystwo Historyczne im.J.Piłsudskiego
T.H. Piłsudski  
  Pomnik Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
  2OO6-2O13 2OO6 – 2O13 Przyjaźń polsko-węgierska liczy sobie ponad tysiąc lat. Czas jej trwania ubarwiały wielkie historyczne wydarzenia jak i zwyczajne ludzkie dzi
  2006. Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
  Wolna Wszechnica im. św.Kingi
  Wydarzenia
  Co nowego?
  Aktualnie
  Newsletter
  po węgiersku
Wolna Wszechnica im. św.Kingi


Wolna Wszechnica Uniwersytecka im. 
świętej Kingi Dzięki współpracy Wydziału Apáczai Csere János Uniwersytetu Zachodniowęgierskiego oraz Polsko-Węgierskiego Stowarzyszenia Historycznego im.J.Piłsudskiego we wrześniu 2007 r. rozpoczęła swą działalność Wolna Wszechnica Uniwersytecka im. świętej Kingi 

 

 

Cel powołania Wszechnicy 

Wolna Wszechnica Uniwersytecka im. świętej Kingi składa  hołd wielkim postaciom i znaczącym wydarzeniom tysiącletniej wspólnej przeszłości pragnie wzmocnić tradycyjną przyjaźń między dwoma narodami poprzez upowszechnienie wiedzy o wspólnych wątkach w kulturze, myśli czy umiłowaniu wolności. Pragniemy wzmocnić poczucie wspólnoty ,wzywając jednocześnie do współpracy w wykorzystaniu możliwości jakie daje nam Unia Europejska.

Oba narody powiązane są ze sobą od zarodków państwowości, poprzez prawie jednoczesne przejęcie chrześcijaństwa aż po wiele przyjacielskich i rodzinnych więzów.

Tak Polacy jak i Węgrzy nawet w najbardziej beznadziejnych sytuacjach – zawsze wierzyli w sprawiedliwość , wolność i niepodległość-.

Siedzibą Wszechnicy jest Wydział Apáczai Csere János Uniwersytetu Zachodniowęgierskiego w Győr.

Zobacz aktualny program:
http://ak.nyme.hu/index.php?id=9569
Galeria
http://atfk.nyme.hu/index.php?id=10045
Polak Węgier dwa bratanki  
   
Adres  
  Gyor  
Aktualności  
  Nasze video

VTS_01_1
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja